TAG: Máy xén

THAY THẾ PHẦN ĐIỆN – LẬP TRÌNH PLC ĐIỀU KHIỂN MÁY XẢ CUỘN – THIẾT KẾ HMI MÁY XẢ CUỘN

Thay thế phần điện, lập trình PLC điều khiển máy xả cuộn, thiết kế HMI quy trình chạy máy xả...